Jak získat bezúročný úvěr – krok za krokem

rozcestnik.png

Na úvod

O bezúročný úvěr na zateplení bytových domů můžou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů. Maximální výše úvěru činí 76% celkových výdajů, a to i v případě, že se jedná o součet úvěru s dotací.

Zateplením je potřeba dosáhnout minimálně 20% energetické úspory oproti stávající situaci. Kromě energeticky úsporných opatření je možné také financovat i výměnu výtahů.

Žádosti o úvěr nejsou časově omezeny, limitem jsou peníze určené k rozdělení – 600 milionů Kč.
Úvěr nelze využít na bytové domy v Praze.

Spočítejte si úsporu na naší kalkulačce v sekci Kalkulačky a užitečné nástroje.

konzultace.png

1. Konzultace

Pokud budete během přípravy žádosti o bezúročný úvěr potřebovat konzultaci, obraťte se na pracovníky Státního fondu podpory investic (SFPI) na e-mailovou adresu: komunikace@sfpi.cz.

Osobní konzultace je možná na pobočkách SFPI v Praze a Olomouci.


dokumentace.png

2. Projektová dokumentace

Na výběru odborníků závisí nejen úspěšné dokončení zateplovacího procesu, ale i schválení žádosti. K té je třeba totiž přiložit:

  • projektovou dokumentaci energetické modernizace domu
  • doklad o výši úspory energie
  • položkový rozpočet projektu

Dokumentaci k žádosti o bezúročný úvěr naleznete zde.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná spolupráce s autorizovanou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Seznamy autorizovaných osob najdete na www.ckait.cz a www.cka.cz.

Průkaz energetické náročnosti může zpracovat energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů § 10 odst. 1.
Seznam energetických specialistů: mpo-enex.cz/experti.


schranka.png

3. Žádost

Kompletní žádost o úvěr odešlete na adresu SFPI. Stavební práce můžete zahájit až po podání žádosti o úvěr. Peníze budete čerpat na základě předkládaných faktur.
Dokumentaci k vyplnění žádosti o úvěr naleznete zde.