Ukázky projektů

BD Uničov - Snížení energetické náročnosti

Projekt řešil nevyhovující tepelně technické požadavky normy ČSN 73 0540, která stanovuje závazné požadavky na minimální hodnotu tepelného odporu staveb. Hlavními aktivitami projektu bylo zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy, výměna oken a dveří na obálce budovy. 

 

Žadatel: Společenství vlastníků Opletalova 686, 687, 688, Uničov

Příspěvek EU: 1 133 902 Kč

Revitalizace bytového domu Hradecká 622/47 a 823/49 v Opavě

Jedním z přínosů projektu v důsledku snížení energetické náročnosti budovy bylo snížení emisí skleníkových plynů a primárních částic a prekurzorů sekundárních částic. To má vliv na zlepšení kvality ovzduší a tím na potenciální snížení výskytu respiračních onemocnění. Dále došlo ke snížení konečné spotřeby energie domácností, což má vliv na zvýšení životní úrovně obyvatel domu a zároveň snížení případného rizika sociálního vyloučení rodin s nízkými příjmy, čímž dojde ke zvýšení kvality života. Také se zvýšil estetický dojem bytového domu a tím i celkového dojmu veřejného prostranství.

 

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek Opava, Hradecká 622/47 a 823/49

Příspěvek EU: 440 595 Kč

Oprava a zateplení BD Hálkova 1683, 1684, Česká Lípa

Náklady na energie představují v dnešní době vysokou zátěž pro domácnosti. Snížení energetické náročnosti tohoto bytového domu přispělo ke zredukování nákladů na energie a zároveň došlo ke zvýšení životní úrovně obyvatel žijících v bytovém domě. Navíc díky nízkým tepelným ztrátám je možné v dobře tepelně izolovaném domě později zahájit a dříve ukončit topnou sezónu.

 

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek Hálkova 1683-1684, Česká Lípa

Příspěvek EU: 467 256 Kč

Zateplení bytového domu Bystrá nad Jizerou č.p.58

Díky projektu předpokládáme úsporu celkové dodávané energie ve výši cca 176 MWh/rok, tj. roční úspora ve výši cca 69,8%. V projektu bylo realizováno zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy, tj. zateplení fasády, zateplení střešní konstrukce (na podlaze půdy), zateplení stropů (stropní konstrukce ve sklepních prostorech) a výměna výplní otvorů.

 

Žadatel: Stavební bytové družstvo Semily

Příspěvek EU: 479 958 Kč

Oprava zateplení a balkónů BD Riegerova 1311/15

Obyvatele bytového domu v Riegerově ulici č. p. 1311/15 trápilo zatékání panelovými spárami. V letních měsících se potýkali s nadprůměrně vysokými teplotami, jelikož docházelo k přehřívání domu. I během zimních měsíců bylo obtížné dosáhout v domě komfortních teplot. Kromě samotného zateplení obvodových konstrukcí a balkónů se díky projektu zrealizovalo také zateplení střešního pláště. Projekt přispěl ke snížení energetické náročnosti bytového domu a jeho regeneraci.

 

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Riegerova 15 v Chebu

Příspěvek EU: 4 017 773 Kč

Revitalizace bytového domu Traťová 589/2, Brno

Revitalizace bytového domu vyřešila nedostatečnou izolaci a vysokou tepelnou propustnost obvodových stěn domu a také stropu prvního nadzemního podlaží. Mezi hlavní přínosy projektu patří snížení spotřeby tepla, snížení spotřeby fosilních paliv, snížení emisí, rekonstrukce obálky domu a zvýšení kvality bydlení.

 

Žadatel: Společenství vlastníků Traťová 589/2

Příspěvek EU: 444 150 Kč

Oprava a modernizace domu Chládkova 29abc, Brno – Žabovřesky

Projekt vyřešil opakované poruchy střešního pláště a vysokou energetickou náročnost domu. Cílem bylo zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy a zateplení stropu půdy. Byly tak sníženy náklady na vytápění, zamezen prostup vlhkosti střešním pláštěm domu a sníženy dopady provozu budovy na životní prostředí.

 

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek Chládkova 29 Brno

Příspěvek EU: 757 554 Kč