Jak získat dotaci IROP – krok za krokem

Image

Na úvod

O dotaci mohou žádat vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb.

Dotaci lze získat např. na zateplení, rekuperaci, instalaci solárních fotovoltaických soustav nebo termických kolektorů.

Celkové způsobilé výdaje projektu se mohou pohybovat od 300 000 Kč až do 90 000 000 Kč, přičemž dotace může činit až 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy.

Projekty lze realizovat po celém území ČR kromě Prahy.

O dotaci lze žádat do 29. 11. 2020.

Image

1. Konzultace

V každém kraji jsou vám k dispozici pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj České republiky. Pokud máte připravené a náležitě zpracované vaše projektové záměry, případně projektové žádosti, stačí domluvit si schůzku – klikněte na tlačítko kontakty.

Výjimkou jsou bytové domy na území hl. m. Prahy, na jejichž zateplení IROP dotaci neposkytuje.


Image

2. Projektová dokumentace

Konzultace máte za sebou? V takovém případě potřebujete najít odborníky, kteří vám zpracují projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. K žádosti o podporu musíte doložit mimo jiné:

  • projektovou dokumentaci
  • energetické hodnocení

Požadovaný minimální rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy pro danou oblast (podoblast) podpory je uveden v kapitole 2.3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.
Pro základní informace kliněte zde.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Seznamy autorizovaných osob www.ckait.cz a www.cka.cz.

Energetické hodnocení může zpracovat energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů § 10 odst. 1.
Seznam energetických specialistů: www.mpo-enex.cz/experti/Expertlist.aspx.


Image

3. Elektronická žádost

Po konzultaci, zpracování projektové dokumentace, zajištění energetického hodnocení a projednání stavebního záměru se stavebním úřadem, zbývá poslední krok. V informačním systému vyplníte a zaregistrujete svou elektronickou žádost na tomto odkazu: mseu.mssf.cz

Postup pro podání žádosti o podporu v informačním systému MS 2014+ je uveden v Příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 78 - Energetické úspory v bytových domech III.
Základní informace pak najdete přímo zde.

Upozornění: V této výzvě se neboduje! To znamená, že každý projekt, který splní kritéria hodnocení, bude podpořen. Získá tzv. Právní akt o poskytnutí dotace a v případě, že bude projekt realizován podle pravidel, bude mu dotace proplacena.

Na zateplení lze podat zároveň žádost o úvěr i žádost o dotaci. Žádosti je nutné podat na každý typ financování zvlášť.


Image

4. Dokumenty ke stažení

Tyto dokumenty lze využít pro realizaci výběrového řízení na dodavatele.

Pokud zvažujete možnost zateplení s využitím prostředků z IROP, doporučujeme nahlédnout do přiloženého letáku a brožury.