Peníze na zateplení bytového domu?

Teď na ně dosáhnete i vy!

Pomůžeme vám je získat.

Jde to. Papírování je o něco méně a peněz na zateplení bytových domů víc. Prostředky z evropských fondů z Integrovaného regionálního operačního programu slouží i k tomu, abyste šetřili energii a vlastní peníze. Na nic nečekejte. Jde to zateplit.

Jak získat dotace na zateplení bytového domu

Správný postup při podání žádosti o podporu v IROP

Zkušenosti předchozích žadatelů

Jiří Hruška
Ostrava - Poruba
„Bez dotace z IROP bychom si mohli jen obtížně dovolit projekt financovat. Dotační příspěvek nám umožnil získat zpět velmi slušnou část vložených prostředků.“
Miloš Axmann
Šumperk
„Dům nevyhovoval stavebně technickým parametrům obvodových konstrukcí. Díky IROP mohla být realizována sada komplexních řešení vedoucích k snížení energetické náročnosti budovy.“
Martin Čikl
Bohumín
„Chladné zdi, průvan, občas se objevila nějaká plíseň. S tím už se nemusíme potýkat díky kompletnímu zateplení fasád, střechy i sklepů. Díky dotaci z IROP jsme nyní velmi spokojeni.
Eva Slámová
„Jakmile jsme se dozvěděli o dotaci, rozhodování bylo jednoduché a okamžité. Zlepšení stavu bylo patrné již během realizace. Změna přinesla větší komfort bydlení.“
Více
František Brož
Hostinné
„Jsem rád, že jsme měli možnost zateplit dům. Bez pomoci IROP bychom finanční prostředky sháněli mnohem déle a obtížněji. Letošní topná sezóna nás určitě vyjde o dost levněji.“

Krok za krokem

1. Konzultace

V každém kraji jsou vám k dispozici pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj České republiky. Pokud máte připravené a náležitě zpracované vaše projektové záměry, případně projektové žádosti, stačí domluvit si schůzku – klikněte na tlačítko kontakty.

Výjimkou jsou bytové domy na území hl. m. Prahy, na jejichž zateplení IROP dotaci neposkytuje.

Kontakty

2. Projektová dokumentace

Konzultace máte za sebou? V takovém případě potřebujete najít odborníky, kteří vám zpracují projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. K žádosti o podporu musíte doložit mimo jiné: 

  • projektovou dokumentaci
  • energetické hodnocení

Požadovaný minimální rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy pro danou oblast (podoblast) podpory je uveden v kapitole 2.3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, která naleznete na webových stránkách IROP.
Pro základní informace kliněte zde.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Seznamy autorizovaných osob www.ckait.cz awww.cka.cz.

Energetické hodnocení může zpracovat energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů § 10 odst. 1.
Seznam energetických specialistů: www.mpo-enex.cz/experti/Expertlist.aspx 

 

3. Elektronická žádost

Po konzultaci, zpracování projektové dokumentace, zajištění energetického hodnocení a projednání stavebního záměru se stavebním úřadem, zbývá poslední krok. V informačním systému vyplníte a zaregistrujete svou elektronickou žádost na tomto odkazu: https://mseu.mssf.cz/

Postup pro podání žádosti o podporu v informačním systému MS 2014+ je uveden v Příloze č. 1 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 78 - Energetické úspory v bytových domech III.

Základní informace pak najdete přímo zde

Upozornění: V této výzvě se neboduje! To znamená, že každý projekt, který splní kritéria hodnocení, bude podpořen. Získá tzv. Právní akt o poskytnutí dotace a v případě, že bude projekt realizován podle pravidel, bude mu dotace proplacena.